Anton Jánoš chce nadviazať v Spartaku Trnava na prácu z čias nedávno minulých

Kedy vás po prvýkrát kontaktovali trnavskí funkcionári?
-Na začiatku tohoto roku, keď sa stal tréner Galis reprezentačným trénerom. Bolo to len sondovanie trnavských funkcionárov, ale na konkrétnych veciach sme sa v tom čase ešte nedohodli.

Čo vás lákalo na ponuke z trnavského Spartaka?
-Futbalová atmosféra, kvalitný hráčsky káder a nové trénerské ambície.

Určite už viete, ktoré posty bude treba najviac doplniť?
-Ako som už povedal, v Trnave majú hráči nepopierateľnú hráčsku kvalitu, ale treba bezpodmienečne doplniť obranné rady.

Ťažko dopredu hovoriť, ale ostanú v mužstve starší hráči, ako napríklad Timko, Krištofík, atď.?
-Toto je ďalšia postupnosť jednaní aj s trénermi i funkcionármi. O niektorých hráčov bol záujem v zahraničí, niektorí chcú odísť zasa z Trnavy, záleží na samotných futbalistoch. Mne je jedno, či bude v mužstve mladý alebo starý hráč, dôležitá bude výkonnosť každého jednotlivca. Na odpoveď, kto príde a odíde si musíme počkať do začiatku prípravy, potom budeme vedieť viac a môžeme sa podľa toho zatriadiť.

Chcete dať príležitosť talentovaným trnavským dorastencom, na ktorých sa zabúdalo za trénovania trénera Galisa?
-Pokiaľ bude kvalita, tak sa nebudem brániť tomu, aby trénovali s nami dorastenci. Chcem iniciovať stretnutie s trnavskými mládežníckymi trénermi, ktorí trénujú týchto chlapcov a otvorene si s nimi podebatovať o mládežníckych otázkach.

Objaví sa v Trnave niektorý hráč zo súčasného žilinského kádra?
-Naznačil som, že do obrannej formácie, by sa hodil jeden žilinský hráč, tak treba mať na mysli i túto otázku.

Na záver, aký máte odkaz pre trnavských divákov?
-Toto je pre mňa najťažšia otázka. V prvom rade, futbal sa hrá pre divákov a v Trnave chcem zažiť takú atmosféru, aká bola za účinkovania trénera Peczeho. Celé to bolo veľmi futbalové. Vrátiť sa k tomu, to je môj odkaz pre trnavských fanúšikov. Spočiatku bude treba mať určitú mieru trpezlivosti, aby sa vykryštalizovali pomery voči mojej osobe z hráčskeho kádra. Bude záležať na nich, ako sa k mojim predstavám podvolia. Za seba môžem povedať, že trnavských priaznivcov chcem získať dobrou hrou, výsledkami a hlavne i umiestnením. Ešte ja skoro hovoriť o tom, aké ciele si dáme, záležať bude na doplnení kádra. Plnou mierou sa budem snažiť, aby trnavskí diváci mali z futbalu radosť, ako za už spomínaného trénera Karola Peczeho.


Návrat